Sarah Franssen
6e opvolger Vlaams Parlement // Kieskring Antwerpen

 

Alleen de combinatie van een ecologisch en sociaal beleid kan zorgen voor een betere toekomst.
 

26 jaar

Bachelor in de toegepaste psychologie Master in de psychologie

Psycholoog