Pieter Verstraete
12e plaats Vlaams Parlement // Kieskring Oost-Vlaanderen

 

Bouwen aan klimaatneutraal Vlaanderen! Met geïntegreerde aanpak, want mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefmilieu en economie werken op elkaar in.
 

31 jaar

Master of Science in Architectuur, Sint-Lucas Gent

Zelfstandig architect en energiedeskundige

Sallemeulekouter 48 9820 Merelbeke

0473 46 82 76

pieter.verstraete [at] groen.be

Klimaatneutraal Vlaanderen

Groen zet de werf van de eeuw in de steigers: een klimaatneutraal Vlaanderen.

Leefmilieu & Gezondheid

Ruimtelijke ordening & Mobiliteit

Economie

100% hernieuwbare energie: 40.000 extra jobs, niet-verplaatsbaar naar buitenland. Waar wachten we nog op?

Energie

Geld, geld en nog veel meer geld...

We zijn het meest belaste land ter wereld. De overheid heeft dus geld genoeg. Geld genoeg om de juiste keuzes te maken, want daarover gaat het: niet de beschikbaarheid van geld, wel wat ermee te doen.

Groen stelt voor om arbeid veel minder te belasten. We houden dan netto meet over en werkgevers krijgen de broodnodige ademruimte voor extra personeel. Extra jobs dus. We verschuiven de lasten naar de winst op de hoogste vermogens en milieuvervuiling.
- De overheid behoudt haar centen
- we creëren automatisch jobs en
- Ons leefmilieu - en dus onze gezondheid - gaat erop vooruit
- Wie kan leven enkel en alleen op de winst uit zijn vermogen draagt meer bij.

Met het beschikbare geld kopen we zeker geen nieuwe atoomwapens. Ook de vervanging van onze straaljagers zien we niet meteen als prioritair. Wat we nodig hebben zijn jobs, veel meer jobs. Kwalitatieve jobs die hier verankerd zijn. Een omslag naar een duurzame economie met 100% hernieuwbare energie creëert meteen 40.000 jobs (Studie Agoria, beroepsfederatie technologische industrie). We worden op die manier ook minder afhankelijk van buitenlandse olie, gas en steenkool. Een veerkrachtige economie dus, die veel beter opgewassen is tegen internationale crisissen.