Lies Corneillie
1e opvolger Vlaams Parlement // Kieskring Vlaams-Brabant

 

Het systeem van GAS-boetes installeert de verzuring in onze samenleving. Het is geen manier om leefbaarheid te bevorderen.
 

28 jaar

Bachelor Sociaal Werk - Sociaal Cultureel Werk

Educatief Medewerker bij Zuiddag vzw

Arthur De Greefstraat 32/2 3000 Leuven

0498 72 43 75

stemlies.be

Ons programma realiseren is prioritair

Lies Corneillie is 28, werkt bij Zuiddag en is Leuvens gemeenteraadslid. Al meer dan 10 jaar is ze actief in het jeugd(werk)- en kinderrechtenbeleid. Uiteenlopende engagementen met steeds dezelfde missie: samen werken aan een maatschappij waarin iedereen tot zijn recht komt. Lies ziet de stad als oplossing voor grote uitdagingen. In de stad ligt de sleutel voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Meer stedelijke ambitie is nodig, om de afspraak met de toekomst niet te missen.

Het belooft alvast een boeiende campagne te worden. Welke prioriteiten wil je uitspelen?

“Ik geloof dat de stad de oplossing is voor heel wat uitdagingen. Hoewel vele problemen net ook in de stad het grootst zijn, ben ik ervan overtuigd dat de toekomst in de steden ligt. Als gemeenteraadslid in Leuven zie ik hoe het stadsbestuur ontzettend veel kansen mist om van Leuven een sociale ecostad van de toekomst te maken. Zo wordt de afspraak met de toekomst gemist.”

Het systeem van GAS-boetes installeert de verzuring in onze samenleving. Het is geen manier om leefbaarheid te bevorderen. Integendeel, GAS-boetes fnuiken de levendigheid.

Jong Groen heeft met de onderwijshervorming, GAS-boetes, het Europese basisinkomen, een federale kieskring en een bindend klimaatakkoord ook thema’s naar voor geschoven. Waarin kan je je het meeste vinden?

“Ik herken me uiteraard in alle speerpunten, maar zal mijn stem het meest verheffen als het over het systeem van GAS-boetes gaat. Het installeert de verzuring in onze samenleving. Het is geen manier om leefbaarheid te bevorderen. Integendeel, GAS-boetes fnuiken de levendigheid.”

Na de verkiezingen zal er werk gemaakt worden van de vorming van de verschillende regeringen. Wat is de ambitie van Groen op dat vlak?

“Ons programma realiseren is prioritair. En onze ideeën in de wereld zetten, doen we natuurlijk bij voorkeur vanuit de regering. Kijk maar naar de Brusselse regering of de steden en gemeenten – ook de Vlaams-Brabantse – waar Groen in het bestuur duidelijk het verschil maakt.”