Lien Vrijders
2e opvolger Vlaams Parlement // Kieskring Brussel

 

Velen verwachten dat politiek verandering brengt, terwijl ik net geloof dat politiek verandering moet mogelijk maken.
 

33 jaar

Biologie en milieuwetenschappen

fractiemedewerker Groenfractie Brussels parlement. Vooral actief op de thema's milieu en mobiliteit.

lien.vrijders [at] groen.be