Jos Raymenants
1e opvolger Brussels Parlement

 

Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid is voor mij de absolute prioriteit in het Brusselse gewest.
 

31 jaar

Tussen wijk en wetstraat

Jos, waarin kan Groen volgens jou het verschil maken?

“Groen heeft de voorbije jaren in de Brusselse regering bewezen dat we een geloofwaardig alternatief voor de traditionele partijen zijn. Zo was onze partij de enige die zich verzette tegen de eenzijdige beslissing van de Vlaamse regering om de Brusselse ring te verbreden. Mobiliteitsexperts zijn het erover eens dat extra rijstroken amper effect zullen hebben, waardoor zowel de files als de luchtkwaliteit allesbehalve zullen verbeteren. Ook op andere domeinen, zoals fiscaliteit, economie, onderwijs of klimaat vormt Groen, het duidelijkste alternatief. Groen is de enige partij die wil kiezen voor duurzame oplossingen op lange termijn.”

Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid is voor mij de absolute prioriteit in het Brusselse gewest.

Je beklemtoont nu vooral de verwezenlijkingen van de afgelopen regeerperiode. Zijn er dossiers waarin je zelf graag jullie tanden zouden zetten als je verkozen zou zijn?

“Ik wil me vooral bezighouden met sociale thema's. In de eerste plaats met tewerkstelling, maar ook met onderwijs en discriminatie. Het aanpakken van de jeugdwerkloosheid is voor mij de absolute prioriteit in het Brusselse gewest. 1 op 3 jongeren onder de 25 jaar is werkloos, in sommige wijken is dat zelfs 2 op 3. Als we die jongeren geen perspectief geven, leggen we op termijn een tijdbom onder onze samenleving. Daarnaast moeten we ook meer investeren in het onderwijs. Niet alleen moeten we ervoor zorgen dat elk Brussels kind een plek heeft op school, ook de sociale ongelijkheid moeten we aanpakken, bijvoorbeeld door de leeftijd van de leerplicht te verlagen en voorschoolse trajecten zoveel mogelijk te stimuleren. Zo vermijden we dat kinderen uit kwetsbare milieus al op vroege leeftijd achterstand oplopen.”

Hoe belangrijk is het voor jou om bij het nemen van beslissingen ook naar de echte Brusselse jongeren te luisteren?

“Dat is uiteraard heel belangrijk. Als medewerker van Elke Van den Brandt ben ik op bezoek geweest bij tal van jongerenorganisaties, bijvoorbeeld jeugdhuis Chicago en de vzw JES. Maar ook in mijn eigen wijk ga ik graag het debat aan. Met een aantal vrienden speel ik zaalvoetbaal in een sportzaaltje in Saint-Bloc. We voetballen geregeld tegen ploegjes uit de buurt en gaan vaak in discussie.”