Ikrame Kastit
6e plaats Europees Parlement

 

Met een Europees basinkomen komen we een stapje dichter bij een Europa dat vertrekt vanuit solidariteit in plaats van concurrentie.
 

28 jaar

Een hecht Europa kan alleen maar door een rechtvaardiger Europa

Naast de federale en Vlaamse verkiezingen staat op 25 mei eveneens de Europese stembusslag op het programma. Ook voor Europa is er heel wat jong groen talent verzameld op de lijst. Zo ook Ikrame Kastit. Het hoeft niet te verbazen dat beide jonge vrouwen een duidelijke band met Europa hebben. “Mijn reis naar Congo heeft de grootste invloed gehad op mijn kijk naar de EU”, legt Ikrame uit. “Internationale bedrijven maken nog altijd misbruik van de grondstoffen die Congo bezit, zonder rekening te houden met de omstandigheden waarin de arbeiders moeten werken. Vanuit Europa zou hier strenger tegen opgetreden moeten worden.”

Zijn er concrete dossiers waarin je je wil vastbijten?

“Jongerenwerkloosheid vind ik een heel belangrijk thema. In Brussel zitten in sommige wijken 40 procent van de jongeren zonder werk. Bovendien heerst er in de rest van Europa ook een grote jeugdwerkloosheid.”

Met een Europees basinkomen komen we een stapje dichter bij een Europa dat vertrekt vanuit solidariteit in plaats van concurrentie.

Jong Groen trekt zelf ook met enkele speerpunten naar de kiezer. Welke draagt jouw voorkeur weg?

“Het Europees basinkomen, omdat we daardoor een stapje dichter komen bij een Europa dat vertrekt vanuit solidariteit in plaats van concurrentie. Dit voorstel zorgt ervoor dat de basisbehoefte van elke inwoner gegarandeerd wordt zodanig dat iedereen als een volwaardige burger aan de samenleving kan deelnemen. Een hecht Europa kan alleen maar door een rechtvaardiger Europa!”

Je zal ongetwijfeld ook de straat optrekken om campagne te voeren. Wat is je ultieme argument om de mensen te overtuigen op Groen te stemmen?

“Ecologie en sociale thema’s zijn erg belangrijk en dat vind je ook altijd terug bij Groen. Groen wilt achterstelling van minderheidsgroepen op alle beleidsniveaus tegengaan en ook jongeren meer kansen geven in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.”