Femke Meeusen
6e plaats Vlaams Parlement // Kieskring Antwerpen

 

Gelijke kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en op het vlak van taal zijn een absolute must voor onze gediversifieerde samenleving.
 

23 jaar

Master of Arts in het Tolken (Nederlands - Frans - Spaans)

Student: Specifieke Lerarenopleiding Gerechtsvertaler/-tolk

0479 50 23 19

femke_meeusen [at] hotmail.com