Bram Vanacker
1e opvolger Kamer // Kieskring West-Vlaanderen

 

We moeten duurzame jobs creëren om de jongerenwerkloosheid te doen dalen en ervoor te zorgen dat iedereen kan rekenen op een rechtvaardig pensioen.
 

28 jaar

A2 Elektriciteit Ambachtelijk Chocolatier

Fabriekarbeider Weekendploeg bij Nv Snack Food poco loco Roeselare

Roeselare

bram.vanacker [at] groen.be

Een toekomst voor iedereen

Waarom vind je het belangrijk om als jongere deel te nemen aan de verkiezingen?

“Als jongeren hebben we een belangrijke rol in de politiek. Bij de vakbond heb ik geleerd dat je bereid moet zijn te strijden voor wat je wil. Dat gaat niet vanop de zijlijn. Jongeren hebben hun plaats in de politiek, die plaats niet innemen zou erg jammer zijn.”

En waarom dan de keuze voor Groen?

“Groen is de enige partij met ideeën waar iedereen baat bij heeft. Groen wil dat iedereen een toekomst heeft. Die toekomst moet er één zijn met schone energie en meer groen. Maar zo'n toekomst uitbouwen kan enkel als we samenwerken. Veel andere partijen hebben al getoond dat samenwerken niet echt hun beste eigenschap is.”

We moeten duurzame jobs creëren om de jongerenwerkloosheid te doen dalen en ervoor te zorgen dat iedereen kan rekenen op een rechtvaardig pensioen.

Zijn er thema's die je nauw aan het hart liggen of dossiers waarin je je helemaal zou willen vastbijten als je verkozen zou raken?

“Mij interesseren vooral de thema's werk, pensioenen en jeugdwerkloosheid, zeker omdat ze zo sterk met elkaar verbonden zijn. Jongeren die nu afstuderen komen terecht in een economisch systeem dat niet houdbaar is en onzekerheid inhoudt voor de toekomst. We moeten nu de overstap maken, want werk is één van de pijlers om je plaats te vinden in de samenleving. Te veel jongeren hebben het erg moeilijk om toe te treden tot arbeidsmarkt. We moeten en kunnen hen als maatschappij meer perspectief bieden. Dus moeten we ervoor zorgen dat we duurzame jobs creëren om zo de jongerenwerkloosheid te doen dalen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat iedereen kan rekenen op een rechtvaardig pensioen.”

Hoop je op regeringsdeelname?

"Uiteraard moeten we deelnemen als het kan. Maar enkel als het een regering is met een beleid waar gaan voor realisaties, niet voor postjes.”