Bart Dhondt
1e opvolger Vlaams Parlement // Kieskring Brussel

 

Bij de heraanleg van een pleintje moet je niet zelf invullen wat jongeren daar zouden willen doen, ze moeten zo'n pleintje zelf uitdenken.
 

29 jaar

Tussen wijk en wetstraat

Waarin kan Groen volgens jullie het verschil maken?

“Groen en Ecolo hebben de afgelopen jaren gewogen op het Brusselse beleid. We hebben bijvoorbeeld de passiefnorm ingevoerd, wat wil zeggen dat energiezuinige woningen in Brussel de standaard worden en we hebben er bovendien voor gezorgd dat er eindelijk een reglementair kader is waarmee we leegstand kunnen aanpakken.”

Je beklemtoont nu vooral de verwezenlijkingen van de afgelopen regeerperiode. Zijn er nog andere dossiers waarin je zelf graag jullie tanden zou zetten als je verkozen zou zijn?

“Ik wil me deze campagne en vooral erna extra inzetten voor cultuur. Brussel heeft op dat vlak een enorme rijkdom. Er zijn bijvoorbeeld de vele culturele instellingen in de stad, maar evengoed de verschillende galerijen, de architectenbureaus... Voor dat bruisende veld wil ik mij heel graag engageren.”

Bij de heraanleg van een pleintje moet je niet zelf willen invullen wat jongeren daar zouden willen doen, maar je moet hen mee de invulling van zo'n pleintje laten uitdenken.

Hoe belangrijk is het voor jou om bij het nemen van beslissingen ook naar de echte Brusselse jongeren te luisteren?

“Je moet niet alleen luisteren, maar je moet jongeren ook laten participeren. Bij de heraanleg van een pleintje moet je bijvoorbeeld niet zelf willen invullen wat jongeren daar zouden willen doen, maar je moet hen mee de invulling van zo'n pleintje laten uitdenken. Ook als het gaat over onderwijs is er ruimte om leerlingen zelf mee te laten nadenken over de organisatie van hun school. Dat gaat niet alleen over inspraak en het belang van de mening van de jongeren, maar het is ook een enorme leerschool voor die jongeren zelf.”