Weg met de waterval in ons onderwijs

Waarom?

Onderwijs is dé grote uitgavenpost van de Vlaamse begroting. Toch blijft de ongelijkheid na het doorlopen van 12 jaar onderwijs groot. 30 tot 40 procent van de jongeren blijft zitten. Eén op de zeven jongeren verlaat het onderwijs zonder diploma. In de steden zijn deze cijfers nóg dramatischer. Deze jongeren zijn te vaak een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt. De oriëntering moet dus beter.

Te vaak is een keuze voor TSO en BSO een negatieve keuze, omdat ASO niet haalbaar leek. Maar ook omgekeerd, doorstromen van BSO naar TSO en/of van TSO naar ASO is niet evident. Enorm veel talent blijft dus verloren gaan. Jongeren moeten ook meer tijd krijgen voor hun keuze. Momenteel moeten jongeren té vroeg kiezen tussen bv. ASO, TSO en BSO.

De inhoud van de onderwijshervorming die de Vlaamse regering invoert is onduidelijk en is bovendien niet verplicht voor alle scholen, waardoor er scholen met hoge drempels zullen ontstaan. Daarnaast blijft een loopbanenpact voor leerkrachten uit, waardoor de omkadering ook niet op punt staat.

Weg met de waterval in ons onderwijs

Doorstromen van BSO naar TSO en/of van TSO naar ASO is niet evident. Enorm veel talent blijft dus verloren gaan.

Wat?

Jong Groen stelt als alternatief een 4-4-4-structuur voor: vier jaar lagere school, een brede middenschool van vier jaar en vier jaar secundair. Een sterke middenschool kan de tussenstap van lagere naar secundaire school vlotter doen verlopen. Nu al wordt in veel scholen in de laatste twee jaren van de lagere school gewerkt met vakleerkrachten ter voorbereiding op het secundair.

In de middenschool worden leerlingen uitgedaagd om kennis te maken met verschillende belangstellingsgebieden. De leerlingen moeten nog geen fundamentele studiekeuze maken. Er gaat in elk belangstellingsgebied aandacht naar zowel de theoretische als naar de praktische componenten.

Vanaf 14 jaar kan elke leerling op basis van zijn competenties zelf kiezen voor meer theorie of meer praktijk. Mengvormen moeten worden aangemoedigd. Stages worden onderdeel van elke richting. De huidige onderverdeling en benaming ASO, TSO, BSO en KSO valt dus weg.