Een bindend klimaatakkoord op alle overheidsniveaus

Wat?

Jong Groen ijvert voor een ambitieus, globaal, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord waarbij alle landen – ook groeilanden zoals China, India en Brazilië – zich engageren om de koolstofuitstoot drastisch te verlagen. Enkel zo kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan. Een klimaatopwarming die ons leefmilieu bedreigt. En toch schieten onze politici niet in actie! Alle landen wijzen elkaar met de vinger en niemand durft zijn verantwoordelijkheid te nemen. Jong Groen roept België en Europa op om terug een voortrekkersrol te spelen. Waarom zouden we dat niet doen? Een duurzame economie opbouwen, heeft enkel voordelen. En door het goede voorbeeld te geven, zullen andere landen ons veel sneller volgen. Lead by example!

Een bindend klimaatakkoord op alle overheidsniveaus

Elkaar met de vinger wijzen helpt niet. Moraalridder spelen evenmin. Maar indien de EU de voordelen aantoont van een duurzame economie, zal iedereen volgen.

Hoe?

Het klimaatplan van Jong Groen heeft een duidelijk motto: Lead by example! Wij hebben de kennis en de middelen om een duurzame economie op te bouwen. En eenmaal de voordelen ervan duidelijk zijn, verleiden we andere landen om net hetzelfde te doen. Jong Groen pleit daarom voor drie belangrijke politieke maatregelen:

  • Op Europees niveau stellen we ambitieuze klimaat- en energiedoelen voorop. Nu is de EU zijn doelstellingen voor het jaar 2030 aan het opstellen. Het voorstel dat de Europese Commissie onlangs deed, was veel te zwak. Jong Groen stelt een broeikasgasreductie voor van 60%, samen met het doel om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen naar 45%, en de energie-efficiëntie naar 40%.
    Deze doelstellingen realiseren we allemaal zelf. Schone lucht aankopen buiten de EU mag niet meer (hervorming ETS-systeem). Met virtuele reducties lossen we het klimaatprobleem niet op.

  • België en de andere geïndustrialiseerde landen verbinden zich tot een structureel plan voor klimaatfinanciering, ofwel hulp aan ‘ontwikkelingslanden’ om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Zij zijn immers de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming, hoewel ze er amper toe bijgedragen hebben. Vandaag bestaat er alleen maar een financieringsplan tot 2015, een plan waar trouwens heel veel landen hun voeten aan vegen.

  • België stelt zijn interne huishouding op orde. Momenteel komen de verschillende overheden niet overeen over het Belgische klimaatbeleid. De federale overheid en de gewesten komen maar niet tot een akkoord. Het gevolg daarvan is dat er grote onzekerheid bestaat of België zijn klimaatdoelstellingen wel zal halen. Daarenboven komen we nu onze beloftes tot klimaatfinanciering niet na. Zo schaden we ons imago en we verliezen onze voortrekkersrol.

Waarom?

Omdat het kan!

De economische kost is groter om nadien de negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen, dan op voorhand maatregelen te nemen. Voorkomen is altijd goedkoper dan genezen. Investeren in een groene economie werpt bovendien vruchten af. We creëren jobs en we bouwen onze technologische kennis uit, een sterk exportproduct. Dat groene energie veel te duur is en enkel kan overleven dankzij subsidies, is een mythe. Windenergie op land is nu al concurrentieel, en windenergie op zee en zonne-energie zullen dit binnen enkele jaren ook zijn. Bovendien gaan er vandaag zes keer meer subsidies naar fossiele brandstoffen dan naar hernieuwbare energie! Begrijpe wie begrijpen kan.

Niets doen daarentegen, heeft enkel negatieve effecten. Het mondt uit in een ware milieucatastrofe. Een recentelijk gelekt VN-klimaatrapport zet het allemaal nog eens op een rijtje: de wereldwijde voedselproductie komt in gevaar, waterbronnen drogen op, de zeespiegel stijgt, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, er duiken meer en meer gezondheidsproblemen op door een toenemende luchtvervuiling, grote golven van klimaatvluchtelingen zorgen voor politieke instabiliteit… en ga zo maar door. Ook België blijft hiervan niet gespaard!

De oplossing bestaat nochtans. Momenteel wijzen alle lidstaten van de Verenigde Naties elkaar met de vinger en neemt niemand zijn verantwoordelijkheid. Ook de EU doet hier aan mee. We komen geen stap vooruit door elkaar met de vinger te wijzen of moraalridder te spelen. Wel door het goede voorbeeld te geven en de voordelen van een duurzame economie te promoten. We hebben de kennis en we hebben de economische mogelijkheden. Het enige wat we nu nog nodig hebben, zijn ambitieuze politici. Politici met visie en moed.

Lead by example!