Wat…
zijn onze 5 speerpunten?

Weg met de waterval in ons onderwijs

Jong Groen eist van de volgende regering meer ambitie voor een echte onderwijshervorming. Vandaag gaat bijzonder veel talent verloren. 1 op de 7 leerlingen verlaat het onderwijs zonder diploma.
Wij stellen een 4-4-4-structuur voor, met een 4-jarige lagere school, een 4-jarige brede middenschool en 4 jaar secundair. In de middenschool willen we alle jongeren een sterke algemene basis meegeven én laten proeven van een waaier aan thema’s voor ze een studiekeuze maken. Op die manier wordt de keuze voor een onderwijsrichting een positieve keuze. Bovendien zorgen we ervoor dat zwakkere leerlingen extra ondersteund worden en sterkere leerlingen voldoende uitgedaagd.

Kiezen voor een federale kieskring is kiezen voor meer democratie

Jong Groen vindt het maar normaal dat politieke partijen op federaal niveau verantwoording verschuldigd zijn aan beide kanten van de taalgrens. Want daar wint de samenleving bij: de bestrijding van kans- en generatiearmoede, bindende klimaatakkoorden; het zijn maar enkele problemen die niet stoppen aan de taalgrenzen. Een federale kieskring moedigt partijen dan ook aan om in het belang van alle burgers te regeren: Vlaming, Waal of Brusselaar.

Het Europees basisinkomen brengt de strijd tegen armoede in een hogere versnelling

Elke Europeaan krijgt onvoorwaardelijk recht op een maandelijks bedrag dat hem/haar in staat stelt een menswaardig leven te leiden. Een Europees basisinkomen creëert zekerheid voor armen, stelt mensen in staat werk en gezin beter te combineren, moedigt langer studeren en zelfstandig ondernemen aan en geeft de Europese Unie ook een sociale invulling. Het is tijd voor een echte herverdeling die mensen perspectief biedt.

Weg met de GAS-wet voor minderjarigen

Kinderen en jongeren moeten vooral méér hun ding kunnen doen en jong zijn. Daar zouden politici mee bezig moeten zijn. De laatste GAS-wet die toelaat jongeren vanaf 14 jaar te bestraffen, zorgt voor willekeur en is een totaal verkeerd signaal voor jongeren. Met een duidelijke bepaling van het begrip "overlast" willen we komaf maken met alle absurde regels. Overleg, bemiddeling en duiding moeten de toetsstenen worden van de samenleving. Dat vraagt een goede samenwerking tussen verschillende actoren: van buurtwerkers tot de wijkagent, van het middenveld tot de politiek. Wij kiezen voor méér ruimte voor jongeren en kinderen, zowel fysiek als mentaal en geen GAS-boetes vanaf 14 jaar.

Een bindend klimaatakkoord op alle overheidsniveaus

Klimaatproblemen moeten worden opgelost. De tijd van praten is voorbij en Vlaanderen, België en de Europese Unie moeten een voortrekkersrol spelen. Niet door schone lucht te kopen in Azië tijdens de solden. Niet door te kibbelen over de verantwoordelijkheden van de verschillende beleidsniveaus in België. Maar door samen met de andere staten in Europa ambitieuze doelstellingen voorop te stellen voor broeikasgasreductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Als de Europese Unie niet langer afhankelijk is van de import van buitenlandse fossiele brandstoffen, creëren we niet alleen meer Europese jobs, maar ook een economische voorsprong. Jong Groen roept op: lead by example.

Dit zijn de 5 speerpunten waarop Jong Groen focust tijdens deze verkiezingscampagne. Heb je nog 10 minuutjes? Het volledige programma van Groen is samengevat in een 10-minutenversie. Neem zeker een kijkje op www.groen.be/programma.